Home » Blog » Gezondere tips » Emotieregulatie: waarom alternatieven ook werken! Wat is energie?

Emotieregulatie: waarom alternatieven ook werken! Wat is energie?

door | 9 feb, 2021 | Depressie/fibromyalgie etc, Gezondere tips, Massage

Wist u dat?
👉 Onze cellen bestaan uit moleculen, moleculen bestaan uit atomen en atomen bestaan uit een atoomkern met daarrond protonen, neutronen en elektronen.
👉 Deze protonen, neutronen en elektronen draaien met een bepaalde snelheid rond de atoomkern. De snelheid van deze beweging bepaalt de frequentie (trilling) die uiteindelijk die cel gaat bezitten.
👉 Elke soort cel trilt anders, de snelheid van trillen tussen een hartcel en een levercel is helemaal anders.
Wetenschappelijk: De cellen vormen de organen en botten, waarbij elke cel elektromagnetische golven heeft. Elk orgaan zoals de lever, het hart of de longen heeft zijn eigen frequentie van trillingen, wat betekent dat door ons lichaam stroom trekt, die wordt gemeten in Hertz (Hz).

Het is daarom optimaal dat de cel in zijn juiste frequentie trilt, een te hoge of te lage trilling maakt dat de celfrequentie niet optimaal is en daardoor het lichaam ziek is/wordt.
Een eerste verkeerde trilling is te herstellen door het lichaam, zo kan een aanval van bacteriën ons lichaam lager doen trillen maar herstelt het immuunsysteem ons door de bacterie aan te pakken en zorgen de hormonen ervoor dat ons lichaam de juiste stoffen krijgt om zichzelf te herstellen. Maar een continue aanval maakt dat de lichaamssterkte verzwakt en er dus sneller en vaker kans komt op ziekte. Ik ga later hier verder op in.
Nu dat we eigenlijk weten dat de atoomkern, de protonen, neutronen en elektronen op een bepaalde afstand staan van elkaar kunnen we ook suggereren dat de ruimte tussen deze objecten leeg is. Ons lichaam bestaat uit 99.99% leegte ofwel niet-materie. (afhankelijk wat je definitie van materie is).
Eigenlijk is de oorsprong van materie nog steeds niet ontdekt. Het absolute is nog niet geweten, of niet bewezen? Want Healers weten al een heuse tijd dat het lichaam en alle materie opgebouwd is uit energie. Energie dat het lichaam en de leegte samenhoudt, dat het energie is die elektronen, protonen en neutronen in beweging houdt.
Het is deze energie die ook de planeten in hun baan houdt, etc…
Net zoals voedsel ons lichaam voedt, voorziet tachyon ons van nieuwe energie die ons lichaam gezond houdt. Tachyon energie is energie die zelf nog geen vaste trilling heeft, hierdoor kan deze dus voedinggeven aan alle frequenties.
Tachyon wordt door ons energieveld (aura) aangetrokken en door 7 energiepoorten opgenomen, vervoerd in de meridianen en zo naar de juiste organen gebracht. En in een optimale wereld waarin niets fout loopt zou ons lichaam zich dan ook in totale gezondheid bevinden.
Helaas loopt het niet voortdurend ideaal, eten we ongezonde voeding, komen we in contact met te veel ziektekiemen, ervaren we trauma’s. Allemaal oorzaken die ons lichaam en geest in een bepaalde zwakte brengen. Ze vallen de huidige stabiele frequenties van onze cellen en andere aan en zorgen dat onze trilling te hoog of te laag gaat bewegen. Een te langdurige foute trilling verstoort de balans en het gevolg is ziekte.

Geneesmiddelen worden ingenomen en hebben de werking om de zieke zone terug in juiste frequentie te brengen. Maar wat goed is voor een hart heeft een foutieve trilling voor de maag en helaas moet het geneesmiddel ook daar passeren. Gevolg is dat na langdurig gebruik er dus ook nevenwerkingen van het geneesmiddel komen. Toch dient u bij elke behandeling het advies van een dokter te volgen. Zie een therapeut als een hulpmiddel, niet als een behandelaar.

Psychische therapieën worden aangeboden, wat ook een ideaal pad is in je behandelingsplan. Want aanhoudende negatieve gedachten verzwakken het immuunsysteem ook.
Maar er is zo iets als het geheugen, situaties die voorheen gebeurd zijn en een bijdrage leverden aan de persoon die je nu bent. Onze bewuste zijde van het geheugen heeft niet voldoende ruimte om alles te onthouden en er een waarde aan te geven. Hierdoor worden bepaalde zaken doorgeschoven naar het onderbewuste. En het onbewuste is een heel grote ruimte waar echt alles kan opgeslagen worden.

Vanuit keuze kunnen we niet naar ons onbewuste komen, de mind is nl niet even sterk als het onbewuste. Vraag maar aan de duizenden depressieve of chronisch zieke mensen, telkens als er een opflakkering is in hun lichaam gaan ze er terug 100% voor, totdat het lichaam weer neen zegt. Hoe hard ze op dat moment ook willen verder kunnen, het lukt niet.
Hypnose helpt ons om tot dat onbewuste te komen en hierin te kunnen werken. Maar het is voor ons celgeheugen niet altijd nodig om de hele herinnering te herbeleven.

En hierin komt Emotieregulatie te pas…

We gaan linken die in ons lichaam aanwezig zijn, die gebonden zijn aan een bepaalde emotie of schrikreactie aanpakken zonder dat we met de oorspronkelijke situatie terug starten.
Opgelet! In sommige situaties is het echter wel nodig dat u de beleving herbeleeft en ervaart dat u veilig bent, hypnose is vaak een goede oplossing.
Maar in kleinere situaties gaan we het onbewuste aanraken, celgeheugen benaderen zonder dat we het geheel opnieuw hoeven te beleven.
Hypnose zelf passen we niet toe, daarvoor verwijs ik u graag verder naar erkende hypnosecentra. Maar met de emotieregulatie helpen we u graag verder.
Hoe omgaan met kleine korte emoties, als het weer beter met je gaat?
Aanvaarden van emoties?
Aanvaarding is de eerste stap bij emoties. Wist je dat je naar emoties kunt kijken net alsof het kleine kinderen zijn die heel veel aandacht nodig hebben? Vele van deze emoties zijn al jaren ongeliefd en zoeken iemand op om te mogen bestaan. Net zoals alles in het leven een begin en een einde heeft is ook de duur van een emotie beperkt.
Maar een emotie kan groeien en daardoor zijn duur verlengen, eigenlijk is het de emotie niet die de duur verlengt maar je gedachten die het gevoel van de emotie uitlokken en daardoor het lichaam in stress zet.
De enige en gemakkelijke oplossing bij deze is je gevoel te erkennen. Behandel je gevoel als een gekwetst kind (zelfs in extase), praat ertegen, erken dat je ziet dat het gekwetst is, erken dat je voelt dat het wil bestaan, durf de emotie te voelen in zijn puur gevoel, beleef het gevoel 100%. Normaal heeft de emotie dan maar enkele minuten nodig om te bestaan. Je moet ook nadien de beslissing maken ‘ik heb erkend dat je bestaat maar ik moet nu verder doen met mijn leven’. Je sluit op dat moment de emotie niet af, maar je geeft gewoon respectvol signaal dat je verder moet doen.
MAAR!!!!
Je laat het niet identificeren met een gedachte in het hoofd. Deze emotie zal een herinnering zoeken, of net omgekeerd, je gedachten gaan zich aansluiten bij de emotie en dan is de gedachtestroom en de overwelming begonnen.
Merk op dat er een herinnering bij het gevoel kwam, en zeg duidelijk neen! Dit was niet onze afspraak, jij mag er zijn, maar je moet geen hulp gaan halen, wie jij alleen bent is mooi genoeg. Ik erken je bestaan en we gaan op deze manier verder.

Toch spreken we soms van Angst, Paniek, Overwelming, Nervositeit. Dan is de kleine beweging van acceptatie onvoldoende. Het is echt belangrijk dat je een arts zoekt en je laat begeleiden en ondertussen deze oefeningen van zelfhealing uitvoert.

Wat is emotieregulatie?
Allereerst wil ik je vragen om ook een arts op te zoeken. Het is mooi dat je via alternatieve therapieën jezelf wil genezen. Maar weet ook dat dit pad langzaam gaat en soms niet snel genoeg waardoor een crash niet uitgesloten is. 

Emotieregulatie wordt op 3 verschillende manieren uitgevoerd:
1. Dmv tachyonantennes: Deze antennes functioneren zodanig dat ze versneld tachyonen aantrekken. Tachyonen komen in de zieke zone en vervullen deze terug met de juiste energie waardoor het geheel zichzelf terug in juiste frequentie zal bevinden. Deze therapie kan zeer efficiënt werken maar ik moet ook eerlijk vermelden dat dit een tijdelijke oplossing is. Zonder verdere behandeling wordt de energie zuiver opgenomen en gaat onze mind na een tijdje de trilling weer verzwakken. Daardoor gaan we verder met stap 2.

2. A) Aanpakken van conditioneringen die in ons onbewuste aanwezig zijn. Tijdens onze levensjaren kwamen we in contact met allerlei situaties die vele van onze emoties tot ontstaan hebben gebracht. Zo ervaarden we liefde, vriendschap, blijheid, maar kwam ook boosheid, onmacht en onzekerheid in onze beleving. Emoties die zeker een bijdrage hebben om ons ‘mens’ te laten zijn. Er is meestal ook geen onbalans, als deze emoties tot een bepaalde gradatie in ons leven aanwezig zijn. Helaas is het leven ver van ideaal en zijn er mensen die in situaties terecht komen die ondragelijk zijn. Wanneer we ons als kind veilig en geliefd zouden moeten voelen, voelen we ons net onveilig of ongeliefd. Situaties als deze, die ook deze emoties naar boven brengen zijn er meestal ook in langdurige aanwezigheid, of hebben een heuse inslag waardoor het in ons systeem als een deficiëntie wordt opgeslagen. Zonder het te weten komt er ergens wel een frequentie te laag of te hoog te trillen en worden we langzaam ziek.
We gaan dus alle emoties die we als kind en jonge volwassene ervaarden diep in het onbewuste aanraken en opschonen van de overtuiging die er aan vast hangt. Dwz dat blijheid en verdriet terug nieuw worden, fris, en ook dezelfde impact niet meer hebben.
 Begeleide skype sessies met coaches (vb http://praktijkronald.nl/ )

B) We gaan opzettelijk oude energieën die in het lichaam vast zitten terug aanraken (erin porren) op een heel beschermde manier. We gaan ze terug durven voelen zonder ons vast te klampen aan het verhaal. We gaan vragen aan onze bewuste zelf of de trilling wel juist is voor deze zone en we gaan de boodschap invullen die ons lichaam nodig heeft om verder te kunnen gaan. Je komt als het ware de hogere bedoeling van de situatie te weten. Annaick: ik ben zelf ook door heel wat trauma’s moeten gaan. Hierdoor eindigde ik met een levenslange ziekte die een groot effect had op mijn gemoedstoestand en depressie tot gevolg bracht. Ik heb deze situaties nodig gehad om een zeer empathisch iemand te kunnen worden, om enorm veel moederliefde te bezitten en om als HSP mijn omgeving enorm te beschermen. Maar het is het persoonlijk aandeel in het verhaal dat ervoor zorgde dat ik onbewust mezelf ging ziek maken. Natuurlijk is DNA hier ook heel bepalend aan, het moest al aanwezig zijn in mijn systeem, maar de zwakte (het persoonlijk aandeel) in mijn beleving zorgde ervoor dat het geactiveerd werd. https://deinnerlijkebevrijding.nl/
 De innerlijke bevrijding techniek (verkrijgbaar in boek, online, workshops of begeleid.)

3. Er is natuurlijk ook de keuze om verbinding met het persoonlijk aandeel aan te pakken via het pad van non dualiteit. Maar voordat je deze keuze maak vraag ik je om enkele van mijn youtube filmpjes te bekijken. Dit pad is niet voor iedereen weggelegd en ik start niet voordat ik een oprechte motivatie zie. Het is niet nodig voor emotieregulatie in het celgeheugen om door het non duale pad te gaan. https://www.youtube.com/watch?v=fWgseqvArY4

Over mij

Als docent is het heel belangrijk dat ik zoveel mogelijk over massage weet. Elk jaar 3 cursussen bijleren voor mij een absoluut minimum. Door zelf les te geven leer je jezef om dieper na te denken over je massage, waarom alles precies op die manier zich ontvouwt.

Gerelateerde artikelen

Massage en Hormoon balans

Massage en Hormoon balans

Hormonen hebben een veel belangrijkere invloed op onze gemoedstoestand dan dat we weten. Balanceer je hormonen om jezelf gelukkig te voelen. Het werkt echt!
Dit artikel gaat over welke hormonen actief worden tijdens massage.

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin